Pro veřejnost

Každý měsíc připravuje NCZK mnoho zajímavých akcí věnovaných široké veřejnosti. Vždy první čtvrtek v měsíci patří přednáškám, které seznamují jak se zahradními tématy, tak s aktuálními postřehy ze zahrad. Pozornosti se těší také rodiny s dětmi, pro které pravidelně chystáme odpoledne pohádek, plné her, výtvarných a dramatických aktivit. Na konec měsíce pro vás organizujeme kreativní dílničky a workshopy.