Podpora pro památky UNESCO

Územní odborné pracoviště v Kroměříži je již několik let úspěšným žadatelem dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO. Tento program je naším významným partnerem při naplňování snah o kvalitní péči, poznávání, prezentaci a využívání kroměřížského zámeckého komplexu. Jeho prostřednictvím jsou podporovány tři oblasti:

  • Prioritou č.1 je zpracování "Management plánu památek" nebo jeho aktualizace
  • V rámci priority č.2 "Vědecko-výzkumné projekty" jsou prováděny stavebně-historické a archeologické průzkumy jednotlivých částí památky
  • Priorita č.3 se zaměřuje na "Prezentaci a propagaci památek UNESCO a edukaci"