Konference Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I.

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 30. a 31. října 2018 v prostorách fakulty konferenci nazvanou Zahradně-architektinická tvorba 20. století v Československu I.

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým zahájila výzkumnou práci na projektu Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky, který byl podpořen k financování Ministerstvem kultury v rámci Programu národní a kulturní identita.

V rámci projektu bude uspořádána oborově zaměřená konferenci, která bude v prvním bloku věnována zahradnímu umění 1. poloviny 20. století s důrazem na tvorbu mezi světovými válkami, a to ve vazbě na úspěšně ukončený projekt Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky (NAKI) podpořený také Ministerstvem kultury. V druhém bloku konference bychom rádi odborné veřejnosti představili vize prvně zmiňovaného projektu a současně se již věnovali konkrétním zájmovým okruhům (zahradně-architektonická tvorba, metodologie výzkumu, šlechtění, produkce okrasných rostlin, památková péče – mezi léty 1939 až 1989, aj.).

Termín konání konference: 30. 10. (od 13:00 hod) –  31. 10. 2018 (do 13:00 hod)

Uzávěrka přihlášek: 15. října 2018

Místo konání: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice

Přihláška na konferenci (.doc)

Podrobný program konference (.pdf)

Pozvánka na konferenci (.pdf)

vložil: pz | 2018-10-03 | aktualizováno 2018-10-11