Zámecký park v Koryčanech je znovu otevřený

Skoro deset měsíců trvala rozsáhlá obnova zámeckého parku v Koryčanech, která stála téměř 14 milionů. Nyní je park návštěvníkům opět přístupný. Revitalizace zámeckého parku zahrnovala odstranění asi 450 starých stromů, 185 dřevin bylo chemicky ošetřeno a 15 818 bylo vysazených nových stromů a keřů.

Tato renovace byla potřeba, protože nezbytná údržba, která byla zajišťována od poloviny 19. století, již nestačila na udržení řádného stavu parku. Vzhledem k tomu a přirozenému stárnutí vegetace byl pohyb v prostorách parku pro návštěvníky nebezpečný. Avšak i nyní se musí všichni řídit provozním řádem a při špatných povětrnostních podmínkách je vstup na vlastní nebezpečí.

Obnova parku byla financována především ze státní dotace, kdy Státní fond životního prostředí vynaložil více než deset milionů. Zbytek byl doplacen vlastníkem Zámeckého parku Koryčany.

Součástí revitalizace je vybudované broukoviště, zimoviště či ošetření trávníků. Zámecký park je nyní přístupný veřejnosti, kterou zaujme historickým prostředím, pestrou skladbou keřů a stromů a také vzácnými a chráněnými druhy netopýrů, ptáků a brouků.

2015-11-19