Zajíc a králík: poslové fantazie

Vernisáž výstavy fotografických koláží Františka Sysla ml. se uskuteční v sobotu 10. června 2017 v 10 hodin v Květné zahradě v Kroměříži v domku u Králičího kopce.

Ve výtvarném i zahradním umění se v období manýrismu a raného baroka objevují zaječí a králičí motivy. Na území Moravy se s nimi setkáváme především na zámku Bučovice. Pozoruhodného ztvárnění se jim ale dostalo také v kroměřížském Libosadu.

Jedná se o pouhý žert, zobrazení stvoření člověku blízkých, jej neohrožujících nebo jsou nositelem skrytých významů? Tyto otázky před diváka kladou nejen dávní umělci ale také fotograf František Sysel, který zaječí a králičí motivy zpracoval do podoby fotografických koláží.

Konání výstavy:
10. – 11. června 2017, Květná zahrada v Kroměříži – domek u Králičího kopce
19. června – 30. října 2017, Arcibiskupský zámek v Kroměříži – návštěvnické centrum

2017-06-02