Vznikla cizojazyčná mobilní aplikace pro Květnou zahradu

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži připravilo pro návštěvnickou sezónu 2017 novinku jak pro domácí, tak také zahraniční návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži. Pro svou individuální procházku zahradou si do svého telefonu nebo tabletu mohou zdarma stáhnout mobilní aplikaci Průvodce po Květné zahradě, a to v celkem devíti jazycích.

Projekt má přilákat do zahrady nejen domácí návštěvníky preferující moderní technologie, nýbrž vychází především vstříc zahraničním návštěvníkům, pro které bývá obtížné zajistit lektora mluvícího jejich mateřským jazykem nebo jazykem, který ovládají. Myšlenku projektu symbolicky vyjadřuje i název projektu Osmero cest do Libosadu.

Mobilní aplikace Průvodce po Květné zahradě poskytuje kvalitní informace pro anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, rusky, čínsky a polsky mluvící zahraniční návštěvníky. Dostalo se tedy i na ty jazyky, v nichž by nebylo rentabilní vydávat tištěného průvodce.

„Není vyloučeno, že v budoucnu dojde na základě nabytých zkušeností k rozšíření služby na další jazykové mutace,“ uvedl koordinátor projektu Jan Obšivač z Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, které bylo zřízeno Národním památkovým ústavem.

Aplikace bude kompatibilní s operačními systémy IOS a Android a návštěvníkům bude nabídnuta počátkem hlavní návštěvnické sezóny v dubnu letošního roku.

Projekt Osmero cest do Libosadu byl realizován díky programu Ministerstva kultury České republiky Podpora pro památky UNESCO. Finančně se na něm podílel také žadatel o dotaci – Národní památkový ústav. Metodické centrum zahradní kultury věří, že nová služba se osvědčí a zkušenost s jejím provozem bude inspirací pro správce dalších historických zahrad v České republice.

2016-12-13