Vykročte s námi do nového roku – zveme na lednovou přednášku

V novém roce zahájíme cyklus Zahradní kultura v souvislostech ve čtvrtek 5. ledna přednáškou, která nás provede známou i neznámou krajinou, ve které se nachází v nejrůznějších podobách drobné krajinné detaily.

Přednáška představí drobné krajinné prvky, jakými jsou například malé sakrální stavby, meze, hranečníky, pomníky, studánky, aleje, remízy,tradiční hospodářské a technické stavby a podobně. Často jsou natolik charakteristické, že se stávají poznávacím znamením určitého regionu. Všechny je lze zahrnout pod pojmy drobné krajinné struktury, historická stopa, krajinný detail.

Krajina střední Evropy je příznačná svou přírodní i kulturní rozmanitostí. Tato různorodost je dána do velké míry rozdílným využíváním území v závislosti na převažující etnické, náboženské, umělecké i výrobní tradici jeho obyvatel. Jiná je struktura osídlení, pozemků i charakter staveb na Valašsku, jiná v Sudetech, přestože jde v obou případech o horská území. Aleje i drobné sakrální stavby na Hané se liší od těch v Polabí, ač to jsou obě úrodné, jen mírně zvlněné roviny.

DROBNÉ PAMÁTKY A HISTORICKÉ STRUKTURY KRAJINY | přednáška | čtvrtek 5. ledna 2017 v 17 hodin

Přednášející: Ing. Igor Kyselka, CSc., Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Místo konání: vstupní budova Květné zahrady v Kroměříži

Vstupné: 30 Kč

Informace o akci můžete sledovat i na Facebooku.

Přednáškový cyklus Zahradní kultura v souvislostech

2016-12-19