Vlnovník lipový

V Květné zahradě můžete vidět na svrchní straně listů lípy nápadné červeně zbarvené novotvary. Tyto hálky jsou podobné růžkům. Nejčastěji jsou zbarvené do červena nebo žlutohněda. Mohou být dlouhé až 15 mm. Vyskytují se obvykle ve větším množství. Někdy jich může být na jednom listu i několik desítek, list však přitom zůstává i nadále zelený, jak můžete vidět na fotografii níže.

Nápadné červené novotvary na listech

Nepřehlédnutelné hálky a novotvary na horní straně listů vytváří vlnovník lipový (Eriophyes tiliae), který v nich i přebývá. Tento roztoč poškozuje listy sáním. Vlnovník má červovitý tvar těla a má zachovány pouze dva páry končetin a je dlouhý 0,1-0,2 mm. Může být bezbarvý, ale také oranžový nebo načervenalý. Během roku se na listech vystřídá několik generací roztočů.

Počáteční fáze napadení listů vlnovníkem lipovým

Hálky však nezpůsobují jen škody na rostlinách, ale přinášejí i zajímavé a užitečné možnosti, jako například léčivé schopnosti, kterých již ve 4. století před n. l. využíval Hippokrates. Ten zjistil, že hálky obsahují třísloviny a že mají fungicidní a antibakteriální účinky a k tomu ještě zastavují krvácení. Hálky se dále využívaly v koželužství, k činění kůží, k barvení látek a rovněž k výrobě inkoustu.

Tvorba hálek vlnovníkem lipovým na listech lípy

2016-05-19