VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD V KVĚTNÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI | pozvánka a podrobný program

O víkendu 6. a 7. června 2020 se kroměřížská Květná zahrada již tradičně připojuje k akci "Víkend otevřených zahrad", po oba dny budou pro návštěvníky připraveny speciální komentované prohlídky zahrady a program pro rodiny s dětmi.

 

Doprovodný program v Květné zahradě pro návštěvníky připravují specialisté a lektoři z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.

 

SOBOTA 6. června 2020

Komentované prohlídky (začátek prohlídek na Čestném dvoře Květné zahrady)

9.30 Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění

10.15 Bc. Alžbeta Dlabová, odbornice na květinové záhony

11.00 Ing. Michaela Letá, specialistka na památky zahradního umění

11.45 Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění

12.30 Bc. Alžbeta Dlabová, odbornice na květinové záhony

13.15 Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění

14.00 Ing. Michaela Letá, specialistka na památky zahradního umění

14.45 Mgr. Jiří Janál, archeologická prohlídka zahrady

15.30 Bc. Alžbeta Dlabová, odbornice na květinové záhony

16.15 Ing. Michaela Letá, specialistka na památky zahradního umění

9.00–17.00 probíhá samoobslužný program pro děti v zahradě „Pohled do minulosti" (mapka areálu s jednotlivými zastaveními bude na pokladně Květné zahrady)

 

NEDĚLE 7. června 2020

Komentované prohlídky (začátek prohlídek na Čestném dvoře Květné zahrady)

9.30 Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění

10.15 Ing. Michaela Letá, specialistka na památky zahradního umění

11.00 Bc. Alžbeta Dlabová, odbornice na květinové záhony

11.45 Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění

12.30 Ing. Michaela Letá, specialistka na památky zahradního umění

13.15 Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., specialistka na památky zahradního umění

14.00 Bc. Alžbeta Dlabová, odbornice na květinové záhony

14.45 Ing. Pavel Bleša, zahradnická prohlídka s technologem Květné zahrady

15.30 Ing. Michaela Letá, specialistka na památky zahradního umění

16.15 Bc. Alžbeta Dlabová, odbornice na květinové záhony

9.00–17.00 probíhá samoobslužný program pro děti v zahradě „Pohled do minulosti" (mapka areálu s jednotlivými zastaveními bude na pokladně Květné zahrady)

 
Speciální doprovodný program je zdarma v rámci běžného vstupného do Květné zahrady, více na webových stránkách: www.kvetnazahrada-kromeriz.cz
 
Akce bude probíhat v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

VOZ v Květné zahradě v Kroměříži: plakát (.jpg) a podrobný program (.jpg)

Facebook Metodické centrum zahradní kultury

Facebook Květná zahrada Kroměříž


Víkend otevřených zahrad se bude konat 6. a 7. června 2020 napříč Českou republikou, jedná se o XI. ročník
 
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

V České republice do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Rádi bychom v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

Více informací a přehled všech přihlášených zahrad: www.vikendotevrenychzahrad.cz

Facebook Víkend otevřených zahrad

Vložil/a: pz | 2020-06-04