Trávníky 2016

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži
ve spolupráci s Agenturou BONUS

vás zvou na odborný seminář

TRÁVNÍKY 2016

„Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění“

10. června 2016 │ Konferenční sál v Květné zahradě

 

Odborný garant: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ředitelka Metodického centra zahradní kultury
                                    Ing. Marie Straková, Ph.D., Agrostis Trávníky s.r.o.        

Odborný seminář je jako každý rok určen pro širokou zahradnickou veřejnost, která se ve své práci zabývá otázkou travnatých ploch. Ať se už jedná o trávníky okrasné, parkové, krajinné či trávníky sportovních hřišť a speciální golfové trávníky.

V letošním roce je téma semináře zaměřeno více na zakládání a péči o travnaté a travobylinné plochy v okolí historických objektů, protože těmto, mnohdy i rozlehlým typům porostu nebyla doposud věnována patřičná pozornost.

Seminář se koná den před zahájením Víkendu otevřených zahrad, kdy budete mít možnost si vybrat z připraveného bohatého programu v Kroměříži a jejím okolí.

Program semináře:

9.00 - 9.30 Prezence
9.30 - 12.00 Slavnostní zahájení - přednášky

Lenka KŘESADLOVÁ
Travnaté plochy v dějinách zahradního umění

Marie STRAKOVÁ
Použití travnatých a travobylinných směsí v historických zahradách

Přemysl KREJČIŘÍK
Obnova památek krajinářské architektury na příkladech – Květná zahrada, Milotice, Uherčice

12.00 - 13.00 Oběd
13.00 - 14.00 Komentovaná prohlídka Květné zahrady

Martin KRČMA
Péče a údržba trávníkových porostů v praxi (komentovaná prohlídka Květné zahrady)

14.20 - 17.00 Přednášky

Tomáš GABRIEL, Otakar KOZÁK
Hydroosev se sukulenty a bylinami na extrémních stanovištích

Marie GELOVÁ
Planá rostlina ve středověké kultuře a zpřístupnění zahrad Anežského kláštera

Martin JAROŠ
Možnosti strojové výsadby cibulovin do travnatých ploch

Aktuality z oboru

18.30 – 22.00 Raut s večerním posezením u cimbálové muziky BALEŠÁCI.

 

Na akci se můžete přihlásit zasláním řádně vyplněného formuláře e-mailem na adresu lepicova@agenturabonus.com.

Více informací naleznete zde.