Specialisté na památky zahradního umění se sešli v Lednici na Moravě

V rámci zvyšování kvalifikace pracovníků Národního památkového ústavu připravilo kroměřížské Metodické centrum zahradní kultury v polovině září odborný seminář pro specialisty na památky zahradního umění z celé republiky. Tématem byly dřevokazné houby a seminář se uskutečnil v Lednici na Moravě pod vedením Jiřího Rozsypálka z Mendelovy univerzity v Brně.

Při své práci se specialisté často dostávají do situace, kdy mají doporučit další postup při úpravách historických parků či navrhnout náhradní výsadbu v rámci prováděného stavebního projektu. Přítomnost dřevokazných hub je dobrým indikátorem zdravotního stavu dřevin a jejich znalost může pomoci lépe zvážit specialistovo závěrečné rozhodnutí.

První část semináře byla teoretická ve formě prezentace s řadou fotografií. Účastníci se seznámili se základy fytopatologického průzkumu a jeho východisky, které je potřeba dodržet pro získání objektivního stavu napadení dřevin. Ve specializované části se hovořilo o samotném dělení dřevokazných hub, o základních rozlišovacích znacích, době výskytu plodnic. Součástí výkladu bylo také upozornění na agresivitu šíření a tedy potenciální nebezpečnost dané houby.

Praktická část se odehrála v lednickém zámeckém parku. Účastníci měli možnost vidět celou řadu dřevokazných hub v terénu, pohovořit o způsobu jejich identifikace a detailech sanace napadených jedinců.

2016-09-29