Setkání zahradníků ÚPS Kroměříž

Zahradníci ze zámeckých zahrad, které spravuje Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, se pravidelně setkávají. Předávají si zkušenosti a vzájemně se informují o novinkách. Metodické centrum zahradní kultury přispívá k těmto setkáním organizačně a zejména zajišťuje odbornou přednášku na téma, které si zahradníci zvolili.

Poslední setkání se uskutečnilo ve čtvrtek a pátek 17. – 18. 3. v Miloticích a Buchlovicích. Tentokrát byli hosty setkání pracovníci rostlinolékařské sekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Mgr. Pavla Horáková, rostlinolékařská inspektorka, hovořila o projevech různých skupin patogenů, upozornila na aktuálně ohrožující druhy chorob a škůdců. Představila také způsoby odběru vzorků pro určení patogena v laboratoři ÚKZÚZ. Ing. Jan Šamánek, vedoucí oddělení rostlinolékařské inspekce v Brně, zrekapituloval legislativu, která je podstatná při aplikaci chemických přípravků na ochranu rostlin. Zdůraznil nařízení, která jsou v praxi nejčastěji porušována. Pohovořil také o webových stránkách v České republice a v zahraničí, které se zaměřují na informace o chorobách a škůdcích okrasných rostlin.

Exkurze po zámecké zahradě v Miloticích byla zaměřena na představení nově zrekonstruované části zahrady a stroje na ořez habrových stěn. Při procházení vzdálenějších partií parku se hovořilo o řešení provozních problémů a zahradníci vzájemně konzultovali různá řešení.

Prohlídka buchlovického zámeckého parku se uskutečnila na druhý den. Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D, ředitelka Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, přednesla několik poznámek k významu pohledových os v kompozici krajinářského parku.

2016-03-29