Seminář k financování kulturního dědictví

Zajímá Vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Nadace ČEZ, Evropské unie a dalších donorů?
Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce?
Rádi byste se seznámili s příklady oceněných projektů?

Pokud ano, přijďte na seminář, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center i kaváren.

V rámci semináře proběhne prohlídka výstavy kamélií ve skleníku Květné zahrady.

Účast na semináři je zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi. Účast na semináři, prosím, potvrďte do 21. 3. na emailové adrese kreativnievropa@npu.cz.