Sbírka na obnovu Čínského pavilonu pokračuje

Čínský pavilon je unikátní památkou 19. století inspirovaný čínskou kulturou. Je ohrožen především kvůli stárnutí dřevěných a plechových konstrukcí, štukové výzdoby a nestabilním břehům ostrova.

Ostrov se nám podařilo opravit, byly také provedeny nezbytné průzkumy a dokumentace pro další práci. 300 tisíc Kč jsme již investovali, během loňské sbírky bylo vybráno dalších 190 tisíc Kč. K dokončení prací záchrany pavilonu a nových zahradnických výsadeb zbývá 510 tisíc Kč. Stát v danou chvíli již nemá možnost žádné další prostředky poskytnout a pavilonu se čas krátí. Z toho důvodu se rozhodla obecně prospěšná společnost Czech National Trust uspořádat sbírku na záchranu jedné z nejkrásnějších parkových scenérií v České Republice.

Přispět na sbírku můžete finančně formou dobrovolného vstupného na akci Víkend otevřených zahrad, která se koná 11. a 12. 6. v Květné zahradě, nebo zaplacením dobrovolného vstupného na festival zahraničních mládežnických kapel AD ASTRA, který se koná ve dnech 27. 6., 14. 7. a 28. 8. 2016 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

Podpořit dobrou věc můžete také následujícími způsoby:

  • Finančně

Každá koruna se počítá. Přispívat je možné pravidelně či jednorázově prostřednictvím transparentního účtu ČSOB 270472892 / 0300 anebo je možné vhodit hotovost přímo do kasiček v kroměřížském zámeckém areálu.

  • Profesně

Během záchrany památky jsou shromažďovány síly, které mohou jakýmkoliv způsobem přispět. Je tak budována síť profesionálů a expertů, kteří jsou ochotni a schopni pomoci při samotné obnově památky anebo organizaci a realizaci projektu.

  • Vlastníma rukama

Vítáni jsou zde všichni, pro které představuje fyzická práce odpočinek a seberealizaci. Přiložte ruku k dílu a reálný výsledek uvidíte hned.

Všem, kteří se chtějí do obnovy památky zapojit, předem srdečně děkujeme.

Více informací na www.zamek-kromeriz.cz

2016-06-10