Průvodce v tabletu? Hudba budoucnosti už od září v Květné zahradě

O krok blíž bude od září Květná zahrada všem, co mají problémy se sluchem. Právě na tento měsíc připravuje NCZK spuštění samoobslužného průvodce, který má prezentovat zahradu neslyšícím. Na projekt s názvem HORTUS INAUDITUS (Zahrada neslýchaná) získalo centrum 96 tisíc z programu Podpora pro památky UNESCO.

Poprvé si neslyšící budou moct službu vyzkoušet 22. září. „Celý týden je ve Zlínském kraji věnován sluchově postiženým. Kromě uvedení tabletů chystáme i speciální edukační program pro školu z Valašského Meziříčí nebo komentovanou prohlídku Květné zahrady s tlumočníkem,“ nastínil lektor NCZK Petr Hudec.

Nabídek průvodcovských služeb pro osoby se sluchovými obtížemi je po celé zemi pomálu. Většina lidi si totiž myslí, že sluchově znevýhodnění mohou informace bez problému přijímat třeba četbou. Pro podstatnou část z nich je ale čeština cizí řečí, jejich primárním dorozumívacím prostředkem je znakový jazyk. Proto aby byla služba skutečně funkční a vyhovující, podílí se na realizaci i sami neslyšící. „Ke spolupráci jsme přizvali kroměřížské Poradenské centrum pro neslyšící, které bude pomáhat s tvorbou textů a zajišťovat tlumočení,“ upřesnil Hudec.

Ve spolupráci s nimi bude vytvořen průvodce ve znakovém jazyce popisující nejpůsobivější partie Květné zahrady. Tablet s aplikací si budou moct návštěvníci vypůjčit v návštěvnickém centrum Květné zahrady. „Pokud se systém osvědčí, v budoucnu si budou moct neslyšící průvodce stáhnout přímo do svého chytrého zařízení. A to hned v několika světových jazycích,“ doplnila Martina Leciánová z NCZK. Po zahradě se budou neslyšící pohybovat s pomocí interaktivní mapy s označením míst, pro které je vytvořen výklad. K jeho spuštění dojde po dotyku na příslušné místo na mapce. Bude se jednat o tzv. modelový příklad prezentace památky lidem se sluchovým omezením – zkušenosti z Kroměříže by se tak měly promítnout do památek po celém Česku.

Metodické centrum zahradní kultury se dlouhodobě věnuje práci se všemi skupinami návštěvníků. V rámci projektů NCZK a NAKI se snaží vyjít vstříc specifickým potřebám všech, kdo do kroměřížských zahrad míří. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury už v minulosti vytvořilo například audioprůvodce pro zrakově znevýhodněné nebo program cílící na návštěvníky s mentálním postižením.

 

2015-08-02