Program Víkendu otevřených zahrad přilákal přes 6000 návštěvníků

Květná a Podzámecká zahrada se letos opět zapojily do Víkendu otevřených zahrad. Svátek (Open Garden & Squares Weekend) vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Metodické centrum zahradní kultury přichystalo v kroměřížských zahradách bohatý program, který lidem přiblížil památky neobvyklým způsobem. Mimo prohlídek s odborníky oživily zahrady historická vystoupení, hry pro děti nebo zajímavé kulturní akce.

Díky vstřícnosti správce zahrad byl po oba dva dny vstup zdarma a návštěvníci si tak mohli vychutnat speciální komentované prohlídky v Květné i v Podzámecké zahradě. Dále mohli navštívit výstavu projektů prvorepublikových zahradních architektů v Palmovém skleníku. V neděli si připravili studenti  Arcibiskupského gymnázia šermířské vystoupení souboru Cruentus, které se konalo v Holandské zahradě.

Pro malé návštěvníky a jejich rodiče byla připravena herní stanoviště rozprostřená po celé Květné zahradě. V sobotu mohli zájemci absolvovat cestu kolem světa u Králičího kopce. Tím bylo připomenuto, že v minulosti Králičí kopec obklopovaly sochy čtyř světadílů. V neděli byl realizován program „Hrajeme si v Libosadu“. Na sedmi stanovištích se mohli účastníci programu věnovat tanci, ochutnat bylinkové sirupy, porážet kuželky, hledat cestu bludištěm, zprovoznit malou kašnu a dokonce navrátit jahodovým kopečkům vyhlídkový pavilon formou dětské kresby. Lektoři rozdali kolem 300 herních karet, připočteme-li k tomu hrající si rodiče, stovkám rodin byla připravena příležitost strávit společně a užitečně nedělní odpoledne v zahradě. Na zajištění programu se kromě pracovníků NPÚ a členů souboru Cruentus podílelo také Mateřské centrum Klubíčko a my bychom jim tímto chtěli poděkovat.

V Podzámecké zahradě byla kromě komentovaných prohlídek realizována pozoruhodná příležitost s názvem „Pohled do minulosti“. Návštěvníci tak měli možnost pozorovat a srovnat jak vypadaly v minulosti různé částí zahrady s jejich dnešní podobou. Autorem kreseb, které pocházejí z roku 1802, je Joseph Fischer.

Víkend otevřených zahrad v Kroměříži navštívil rekordní počet lidí. Jednalo se o 6 114 návštěvníků, což se týká pouze registrovaných návštěvníků Květné a Podzámecké zahrady. Doposud tak velký zájem ještě nebyl. Příležitosti navštívit Květnou zahradu využili jak místí obyvatelé tak turisté. Děkujeme všem, kteří navštívili Víkend otevřených zahrad, a doufáme, že opět někdy zavítáte do Květné nebo Podzámecké zahrady.

Návštěvníci mohli podpořit veřejnou sbírku na opravu Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě. Všem, kteří přispěli na obnovu památky, srdečně děkujeme. Pokud byste měli zájem ještě tuto sbírku podpořit, tak více informací naleznete zde.

2016-06-14