Příměstský tábor v Květné zahradě

V Květné zahradě v Kroměříži se uskutečnil příměstský tábor Tajemná zahrada, který uspořádal Národní památkový ústav ve spolupráci s Mateřským centrem Klubíčko Kroměříž. Zúčastnilo se jej celkem 15 dětí, kterým se věnovali lektoři Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži a Metodického centra pro vzdělávání v Telči. Pro děti bylo připraveno mnoho her, které jim zážitkovým způsobem zprostředkovaly krásu, význam a charakter Květné zahrady i vybrané mytologické příběhy.

 

Děti podnikly také výlet do blízké obory Hvězda, která ideově se zahradou souvisí. Program zasáhl také celé rodiny dětí, neboť předposlední den tábora se v zahradě uskutečnila večerní slavnost. Poslední den tábora mohly děti v zahradě poděkovat za to, co v ní prožily: zapojily se do její údržby vypletím několika záhonů. Ačkoliv je uspořádání takto intenzivního programu v památce zahradního umění náročné, lektoři věří, že vše prožité v dětech zanechá hluboké stopy.

2016-08-09