Pomozte zachránit sen

…cesta k němu může vést přímo Dlouhou alejí, odkud jej můžeš také na chvíli spatřit, ale příběh prožiješ teprve tehdy, dojdeš-li až na Stříbrný most a slavobránou z růží vkročíš do rozvlněných luk. Na horizontu, na svěže zeleném kopečku vane vítr ztracených světů. Místo dosud nespatřené krásy, sen o setkání z jiného světa, o tichém okamžiku. Nedosažitelný přelud, silueta vzdálených časů…

Čínský pavilon, drobná stavba na ostrově Divokého rybníka, navazuje na tradici zahradní architektury inspirované asijskou kulturou. Mezi stavbami svého druhu je unikátní v mnoha ohledech – celistvostí, originalitou návrhu i zachovalou čistotou scenérie, kterou dotváří více než 120 let.

Kvůli dříve nestabilním břehům ostrova se však pavilon v posledních letech nebezpečně naklání nad hladinu rybníka a neúprosný zub času ohrožuje i jeho dřevěné a plechové konstrukce. Přestože stavba nutně potřebuje památkářský zásah, opravy brzdí církevní restituce. Finance na opravu památky se tedy rozhodla sehnat česká pobočka National Trustu, která vyhlásila veřejnou sbírku. Tu můžete podpořit na transparentním účtu 270472892 / 0300 nebo přímo do kasiček v kroměřížském zámeckém areálu. Peníze budou využity na rekonstrukci základů, restaurování a případnou výměnu dřevěných částí a štukového baldachýnu pod střechou a závěrečný nátěr.

Pořadatelem sbírky je obecně prospěšná společnost Czech National Trust. Organizace, zapojená do mezinárodní sítě národních trustů, sdružuje prostředky, profesionály i dobrovolníky k záchraně českého kulturního a přírodního dědictví. Jak ještě můžete k opravě Čínského pavilonu přispět, se dozvíte na stránkách www.czechnationaltrust.org.  

 

2015-06-23