Památky zahradního umění v hledáčku památkové péče

V zahradě vily Stiassni proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost.Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, tentokrát ve spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury v Kroměříži, uspořádal 14. července 2016 již po páté odborný seminář věnovaný různým tématům o historických zahradách. S ohledem na aktuálnost tématu byl letošní ročník věnován stavebně-historickým průzkumům památek zahradního umění a hodnocení jejich historické kompozice. 

V úvodu setkání pozdravila přítomné ředitelka Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. Na ni navázal garant setkání Ing. Roman Zámečník z brněnského pracoviště NPÚ, který se ohlédnul za uplynulými ročníky. Věnoval se také aktuálním obnovným akcím proběhlým nebo probíhajícím v historických zahradách jižní Moravy.

V hlavním programu vystoupil zahradní architekt a vysokoškolský pedagog Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. s příspěvkem zaměřeným na architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury. Na něj navázal zahradní architekt Ing. Radek Pavlačka ze společnosti Zahrada Olomouc s prezentací, ve které pojednal o strategickém využití stavebně-historických průzkumů v památkové péči. Oba přednášející jsou hlavními autory nově vydané metodiky o stavbě-historických průzkumech památek zahradního umění. RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví se zaměřila na představení také nově vydané metodiky věnované stavebně-historickým průzkumům, archeologickým průzkumům a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v historických zahradách.

V odpoledním bloku vystoupil Ing. Roman Zámečník, aby se věnoval základním analýzám a interpretacím objektů zahradního umění z pohledu odborného pracovníka památkové péče. Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. se zaměřila na tvorbu prostorových analýz ve vztahu k hodnocení historické a současné kompozice historických zahrad. Hlavní blok semináře uzavřel Ing. Petr Kubeša z olomouckého pracoviště NPÚ ukázkou stavebně-historického průzkumu zámecké zahrady ve Velkých Losinách.

V diskusní části semináře informovala ředitelka sdružení Asociace Entente Florale CZ Ing. Drahomíra Kolmanová o aktivitách sdružení a o putovní výstavě Má vlast cestami proměn.

Seminář pomyslně uzavřel pozdrav pamětnice Marie Strakové, čestné předsedkyně spolku Přátelé vily Stiassni přednesený předsedou spolku Mgr. Zdeňkem Musilem, ten informoval také o aktivitách a úspěších spolku ve prospěch prezentace vily i zahrady Stiassni, které zájemci mohou sledovat na facebookovém profilu spolku.

Poté se již hosté odebrali do zahrady a vily Stiassni ke komentovaným prohlídkám.

Jednodenního semináře se zúčastnilo čtyřicet hostů nejenom z různých pracovišť NPÚ, přítomni byli také zástupci výkonných orgánů státní památkové péče, muzeí, soukromých ateliérů, sdružení, ale také zástupci správ historických zahrad a studenti.

O organizaci pracovního semináře se postaral Ing. Roman Zámečník, specialista na památky zahradního umění v NPÚ (zamecnik.roman@npu.cz, tel.: 724803357). Prostory pro pořádání poskytlo MC MA v Brně, které v areálu vily Stiassni sídlí.

2016-07-20