Odborný zahradnický seminář

Na konci listopadu proběhl první z cyklu odborných zahradnických workshopů. Profesionální zahradníci z Územní památkové správy v Kroměříži měli možnost rozvíjet své znalosti týkající se řezu a kácení dřevin.

Na začátku semináře čekala účastníky prezentace, kterou vedl Ing. Ladislav Kejha, dlouholetý odborník na výsadbu a péči o dřeviny. Jeho výklad byl plný neobvyklých pohledů na věc. Zmínil, že v průběhu jeho života došlo ke třem názorovým změnám v řezu větví.

Za dob našich dědů byla hlavní práce na poli. Následně se mlátilo obilí a až v předjaří byl čas na řezání dřevin. V období úzké specializace nebyla práce přes zimu a tak se tento čas využíval k ořezu. Dnes se již ovšem ví, že nejvhodnější dobou je opravdu předjaří.

Dále zahradníky čekala procházka Podzámeckou zahradou, kdy došlo k vysvětlování správného postupu řezu u jednotlivých dřevin. Seminář byl zakončen přednáškou týkající se kácení z hlediska zákonu o státní památkové péči a o ochraně přírody a krajiny.

Do budoucna jsou v plánu další odborné zahradnické semináře, aby měli zahradníci z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje možnost se průběžně ve svém oboru vzdělávat.

2015-11-27