Odborná konference Historické zahrady Kroměříž 2018

ODBORNÁ KONFERENCE HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ – Byliny v památkách zahradního umění

Konference představí vývoj a pestrost typů a sortimentů trávníků, trvalkových a letničkových záhonů, bylinných podrostů dřevin a dalších typů a podob bylin v památkách zahradního umění a jejich zasazení do evropského kontextu. Součástí programu bude i odborná exkurze, pořádaná během druhého dne konference, zaměřená na praktickou prezentaci příkladů dobré praxe. Výstupem konference bude sborník přednesených referátů a souvisejících textů.

Součástí programu bude i odborná exkurze, pořádaná během druhého dne konference, zaměřená na praktickou prezentaci příkladů dobré praxe. Výstupem konference bude sborník přednesených referátů a souvisejících textů.

Podrobný program s časovým rozvržením

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků,
představitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých a středních odborných škol.

Záštitu nad konferencí přijali
•• prezident Českého národního komitétu ICOMOS Václav Girsa
• generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková
•• starosta města Kroměříže Jaroslav Němec
•• radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve a sport Miroslav Kašný


Konferenční poplatek: základní ve výši 500 Kč a snížený ve výši 350 Kč (studenti, důchodci, zaměstnanci NPÚ).

Závaznou přihlášku k účasti na konferenci vyplníte v online formulářihttps://goo.gl/forms/jtcr7qMRsKw6Y10q2 a současně odešlete. 
Termín pro zasílání přihlášek byl prodloužen, přihlášky lze zasílat do 7. června 2018.

Na setkání s Vámi se těší organizátoři konference: Klub UNESCO Kroměříž a Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Aktuální informace včetně programu budou přihlášeným účastníkům zaslány, a také zveřejněny na webových stránkách organizátorů:www.unesco-kromeriz.cz | www.nczk.cz | www.npu.cz | www.facebook.com

 Program ve formátu PDF ke stažení zde

 

Vložil/a: kv | 2018-04-11