Ocenění Europa Nostra i pro kroměřížské zahrady!

Národní památkový ústav získal za projekt Památky nás baví ocenění Europa Nostra. Jde o nejprestižnější mezinárodní ocenění v péči o památky v Evropě, které by se dalo nazvat „památkářský Oskar“. Mnoho aktivit projektu se odehrávalo právě v kroměřížských památkách UNESCO. Kroměříž byla jedním ze sedmi regionálních center projektu.


Hlavním cílem projektu Památky nás baví bylo vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na vzdělávání v oblasti památkové péče a prezentace památkových objektů. Cílovými skupinami projektu byly děti a studenti ve věku od 4 do 18 let a VŠ, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost, senioři a návštěvníci se speciálními potřebami. Programy připravovala a realizovala síť sedmi edukačních center NPÚ, která vznikla v roce 2012 v rámci celé ČR tak, aby se postupně mohly zapojovat památkové objekty napříč republikou. 

„Výsledným efektem bylo vytvoření podmínek k tomu, aby Národní památkový ústav prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností napomáhal k hlubšímu vnímání národní a evropské kulturní identity a ke zkvalitnění aktivní péče o kulturní dědictví ČR. Hledali jsme cesty a způsoby, jak památky a kulturní dědictví co nejlépe přiblížit všem zájemcům a pokud možno je pro památky nadchnout,“ konstatuje ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová, které celý projekt administrovalo.

Významnými partnery v projektu se staly katedra historie a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Díky nim byla zajištěna vysoká pedagogická i didaktická úroveň všech testovaných programů i jejich následná evaluace.

K edukačním programům, které vznikly v rámci jednotlivých edukačních center, bylo vytvořeno pět metodik využitelných pro tvorbu nových vzdělávacích programů – jakési „kuchařky“ toho nejlepšího, co tým vytvořil a vyzkoušel v praxi. Více informací o projektu je možné získat na www.pamatkynasbavi.cz, které se aktuálně mění ve vzdělávací portál NPÚ, jenž bude v nové podobě spuštěn v nejbližších dnech.

Témata a zaměření pilotních programů vycházely z bohatých možností, které poskytují památky ve správě Národního památkového ústavu. Témata byla volena tak, aby co nejvíce využívala autentické prostředí a zároveň umožňovala atraktivní a rozmanité formy edukace. Na kvalitní didaktickou přípravu a zpracování programů dohlíželi zástupci pedagogických fakult a další spolupracující  odborníci. Ke konzultacím byli průběžně přizýváni také pedagogové působící na nižších stupních škol. Projekt byl financován ministerstvem kultury v letech 2012–2015 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity celkovou částkou 20 mil. Kč.

„Tohoto významného ocenění si velmi vážíme a přijímáme ho s obrovskou pokorou, zvláště když se jedná o evropský kontext. Zároveň také doufáme, že i tato cena přispěje k tomu, aby se edukační programy na památkách staly přirozenou součástí nabídky našich hradů, zámků a ostatních památek,“ dodává Indrová.

„Ačkoliv byl projekt již ukončen a NPÚ hledá způsoby jek na něj v celostátním měřítku navázat, v Kroměříži se jej daří kontinuálně rozvíjet díky spolupráci s Metodickým centrem zahradní kultury a správou Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži. Věřím, že jsme nezasadili letničku, ani dvouletku, nýbrž trvalku,“ uvedl jeho kroměřížský garant Petr Hudec.   

Europa Nostra je panevropská federace pro kulturní dědictví. Je konzultačním partnerem UNESCO. Byla založena v roce 1963 v Itálii. Má sídlo v Haagu a v Bruselu. Operuje v 50 evropských zemích a má více jak 250 členských organizací. Cílem Europy Nostry je propagace kulturních a historických hodnot Evropy nejširší veřejnosti, lobbing za kulturu v politických sférách. Každoročně uděluje Europa Nostra Awards, cenu za nejlepší počin v oblasti péče o kulturní dědictví.

 

Mezi projekty vybranými mezinárodní komisí můžete i vy hlasováním zvolit ty nejlepší. Budeme rádi, když podpoříte právě nás:

Hlasujte na http://vote.europanostra.org/ do 3. května 2017.

(Je potřeba hlasovat pro tři projekty, nelze vybrat pouze jeden. Dalším limitem je skutečnost, že není možné hlasovat pro dva projekty v jedné zemi – jinými slovy, kdo dá hlas nám, nemůže ho dát již našemu druhému oceněnému projektu hospitalu v Kuksu, i když je to jiná kategorie. Hlasuje se přes potvrzovací e-mail, který Vám přijde po vašem výběru na zadaný e-mail).

2017-04-11