O výsadbě, pěstování a řezu parkových dřevin na Hluboké

Metodické centrum zahradní kultury kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu společně s územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích uspořádalo metodický den O výsadbě, pěstování a řezu parkových dřevin. Setkání odborných pracovníků pečujících o památky zahradního umění proběhlo 5. dubna v jižních Čechách, v Alšově galerii a v okolí zámeckého parku v Hluboké. Metodického dne se zúčastnilo přes 30 zájemců, především z řad zámeckých zahradníků, ale i kastelánů a dalších odborných pracovníků památkové péče z krajů Vysočina, Jihočeského a Plzeňského.

V úvodu semináře vedoucí metodického centra zahradní kultury Ing. Igor Kyselka, CSc. představil cíle a poslání centra, mezi které patří i poskytování odborného vzdělávání, dále konzultační a metodická podpora pracovníkům pečující o památky zahradního umění.

Hlavním protagonistou setkání byl zkušený arborista Ladislav Kejha, působící v Praze. Pohovořil o detailech výsadby, redukci kořenů i koruny velikosti jámy a vhodném použití hydrosorbentů. Zdůraznil vhodnost nižších kůlů kvůli ohebnosti kmene a zvýšené péči první 2–3 roky po výsadbě. Velkou pozornost věnoval řezu a nejčastějším chybám při něm. Často zahradníci používají zásady výchovného a prosvětlovacího řezu ovocných dřevin také u běžných parkových dřevin, u kterých je třeba pozornost věnovat nikoliv jednotlivým defektů, ale celkové stabilitě stromu. Ladislav Kejha názornými ukázkami i přímo na dřevinách účastníkům prezentoval vhodná vedení řezu u různých druhů dřevin. Zvláště venku pak názorně odlišil primární a sekundární větve a vysvětlil způsoby řezu bránící vzniku dvojáků.

V parku si pak účastníci zkusili zmladit vajgélii a diskutovali nad řezy a dalšími sanačními zásahy z důvodu provozní bezpečnosti u solitérních javorů, jírovců, dubů a dalších dřevin různého věku solitérních i v zápoji.

Účastníci se shodli na vysokém přínosu semináře (metodického dne) a již se těší na podzimní pokračování, které bude věnované dřevokazným houbám a konané pravděpodobně v zámeckém parku v Třeboni.

Další z metodických dnů se uskuteční v raném podzimu na Moravě a bude zaměřený na poznávání a prevenci vybraných chorob a škůdců. Speciální pozornost bude věnována v posledních letech výrazněji napadenému rodu buxus (zimostráz) tvořícím základ většiny formálních zahrad.

Velké poděkování za skvělou organizaci patří Ing. Veronice Zelinkové, která působí v rámci územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích jako specialistka na památky zahradního umění.

Součástí prezentace metodického centra bylo i představení publikační činnosti centra, jenž zahrnuje zejména odborné a metodické publikace k památkám zahradního umění, jenž jsou součástí ediční řady Národního památkového ústavu (NPÚ).
Závěrem roku 2016 byly vydány další tři metodiky:
Šindel – tradiční střešní krytina
Pomůcky pro realizaci edukačních aktivit v památkách zahradního umění
Formální vodní prvky v památkách zahradního umění
),
které doplnily předchozích sedm titulů z roku 2015:
Archeologický výzkum památek zahradního umění
Způsoby prezentace památek zahradního umění
Způsoby edukačního využití památek zahradního umění
Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění
Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění
Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění
Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

Metodické materiály z oblasti péče o památky zahradního umění

Text: IK, PZ | Foto: MCZK

2017-05-05