Nová publikace Vilové zahrady Otokara Fierlingera

AKTUALIZOVÁNO O FOTOGRAFIE Monografie Vilové zahrady Otokara Fierlingera od autora Romana Zámečníka, kterou vydal koncem roku 2016 Národní památkový ústav prostřednictvím Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, bude veřejnosti představena v úterý 7. března 2017 v Brně.

Otokar Fierlinger (1888–1941) byl československý zahradní a krajinářských architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog nauky o stavbě měst. Jeho teoretická a praktická činnost byla významně ovlivněna světovým děním v těchto oborech. Inklinoval zejména k tehdejší urbanistické a zahradně-architektonické tvorbě ve Spojených státech amerických a k tradičnímu anglickému standardu individuálního bydlení. Publikace se věnuje jeho zahradně-architektonické tvorbě v oblasti rodinného bydlení. Na základě podrobného rozboru několika referenčních příkladů projektovaných a následně realizovaných zahrad definuje svébytnost jeho tvorby, výrazně vzdálenou od tehdejší běžné československé zahradně-architektonické produkce. Většina Fierlingerem navržených zahrad se zachovala do současnosti a jsou chráněny jako součást národního kulturního bohatství České republiky.

"Otokar Fierlinger byl bezpochyby jeden z mála, který beze zbytku, ve spolupráci se stavebními architekty, dovedl propojení domu a zahrady k dokonalosti. Otokar Fierlinger je v tomto smyslu představitelem nových moderních myšlenek o úpravě měst, obcí, parků a rodinných zahrad, který dávno přežité zásady nechal daleko za svými zády. S odbornou erudovaností prosazoval zásady anglosaské a americké krajinářské školy zejména v oblasti úpravy měst," uvedl v knize autor Roman Zámečník.

Publikace Vilové zahrady Otokara Fierlingera bude uvedena a následně představena přednáškou Romana Zámečníka z brněnského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Přednáška i představení knihy se uskuteční v přednáškové budově Metodického centra moderní architektury v Brně (areál vily Stiassni) v úterý 7. března v 17 hodin.
Publikaci bude možné zakoupit před zahájením i po skončení přednášky.

Informace o akci můžete sledovat i na Facebooku.

Publikaci lze zakoupit přes e-shop Národního památkového ústavu a osobně v sídle kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu (Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1) nebo objednat na dobírku (kontakt: Mgr. Petra Zelinková, zelinkova.petra@npu.cz, mobil: +420 775 442 269).

Více informací naleznete ve zprávě Památkáři vydali novou publikaci Vilové zahrady Otokara Fierlingera.

2017-02-24

2017-03-09 aktualizováno o fotografie

Fotografie ze křtu nové knihy o díle Otokara Fierlingera ze dne 7. března v přednáškovém sále brněnského Metodického centra moderní architektury.

(více fotografií na fb metodického centra)