Nejroztomilejší hlodavec

Veverka je známé zvířátko z našich lesů a parků. Je tak půvabná, že jí rádi odpustíme loupení ořechů a ona se nám odmění artistickým vystoupením v korunách stromů. I když se někdy nechce ukázat, dá o sobě vždy vědět ohlodanou šiškou.

Veverka obecná je patrně nejroztomilejší hlodavec naší krajiny. Obývá především lesy celé Evropy a severní Asie, ale i v zahradách a parcích se cítí jako doma. Často si je můžeme prohlédnout i docela zblízka. V případě, že jsou poblíž stromu, vědí, že ve vteřině budou v bezpečné výšce, takže nemají důvod utíkat předčasně. V některých zahradách či parcích jsou ochočené tak, že jedí z ruky. Nejvíce čiperné jsou ráno a odpoledne, v noci spí.

Mohutné a vzrostlé stromy poskytují nejlepší podmínky pro hnízdění. Důležitý je také dostatek plodů a semen. Z větviček si veverka splete hnízdo kulovitého tvaru, které vystele mechem, suchou trávou, lýkem, listím, zvířecí srstí anebo ptačími pírky. Na zimu jej opatří pečlivou izolací z rozcupované kůry. I když venku mrzne, veverka si užívá ve svém hnízdě až 20°C. Moc dobře ví, že běhat po větvích za bouře či vánice je nebezpečné a tak nevystrčí ven nos, dokud se vítr neuklidní. Výšky veverkám problém nedělají, příroda je stvořila k akrobacii. Mají velmi nápadný huňatý ocas, který slouží jako kormidlo a brzdící padák zároveň. Po kmenech a větvích hbitě běhá díky silným nohám a výborně stavěným drápkům.

Mezi nejoblíbenější potravu veverek patří vydatné a chutné oříšky. Jejich tlamička funguje jako louskáček a ořech rozlouskne za pár vteřin. Živí se i různými semeny. Pod stromy, kde hnízdí, najdete typické ohlodané vřetena šišek, kterých spotřebují za den i sto. Na zimu si schovávají bukvice, žaludy a dokonce i houby. Záleží na tom, co dané místo poskytuje. Své zásoby schovávají do stromových dutin nebo je zahrabávají pod zem. Vzhledem k tomu, že neupadají do zimního spánku, tak jsou pro ně tyto zásoby životně důležité. Občas se stává, že na některou ze svých podzemních skrýší oříšků a semen zapomenou nebo se k ní nedostanou. Z těchto zásobáren pak vyrůstají nové stromy, takže veverky vlastně obnovují les.

Přijďte pozorovat tyto roztomilé stvoření do Podzámecké zahrady.

2016-01-21