NCZK hostilo odbornou konferenci

Národní památkový ústav Kroměříž a Metodické centrum zahradní kultury pravidelně pořádají odborné vzdělávací akce se zaměřením na péči a obnovu památek zahradního umění. Jednou z nich je také tradiční konference Historické zahrady Kroměříž, která se tento rok konala 18. – 19. června v Kroměříži a Holešově.

 

Letošní ročník nesl podtitul Nové ve starém, jednotícím prvkem všech příspěvků tedy byly moderní prvky, materiály, technologie a aktivity v památkách zahradního umění. Kromě odborníků z Národního památkového ústavu vystoupili i experti z řad architektů či krajinářů. Za metodické centrum se slova ujali Mgr. Petr Hudec, jehož příspěvek blíže seznamoval s prezentací a interpretací zahrad s osobami se zdravotním omezením, a Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., která představila nové metodiky z oblasti péče o památky zahradního umění.  

 

Cyklus přednášek doplnil kulturní program zajišťovaný kroměřížským Klubem UNESCO. Na účastníky čekala výstava výtvarných prací žáků a studentů kroměřížských škol Květná zahrada historická i současná, večerní koncert nebo vysazení pamětního stromu v Podzámecké zahradě. Dvoudenní program završily komentované prohlídky holešovského parku a historického jádra města.

 

Konference byla podpořena z programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury ČR. Celkem se jí účastnilo na 70 odborníků, čestnými hosty byli architekti Dušan Riedl a Josef Němec, kteří pracovali na celkové rehabilitaci Květné zahrady v šedesátých letech 20. století.

 

Přednášející

PhDr. Jana Croy (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze) Proměny zahrady královéhradeckých biskupů v Chrasti u Chrudimi
Ing. Milena Andrade Dneboská (NPÚ) Tendence intervence pod sluncem Atlantiku
Ing. Helena Gálová (MENDELU) Soudové doplňky v památkách zahradní a krajinářské architektury
Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D. Pronikání romantického parku do geometrického uspořádání zahrady v Červeném Dvoře
Mgr. Petr Hudec Zahrada všemi smysly: Prezentace a interpretace zahrad s osobami se zdravotním omezením
Mgr. Petr Havrlant Konvolut pamětních a místopisných kamenů v zámeckém parku v Hradci nad Moravicí
Ing. Dagmar Fetterová Medailon Ing. arch. Dušana Riedla
Ing. Milan Velička Medailon Ing. Antonína M. Svobody
Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc. Memento prezidenta De Jonga (přednesl Mgr. Petr Hudec)
Ing. Antonín Marián Svoboda, CSc. A. E. Silva Tarouca – Zahrady, život a dílo (přednesla PhDr. Jana Croy)
Ing. Zdeněk Sendler „Staré v novém“
Ing. Ondřej Fous Rostliny jako paměť zahrady
Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. Prezentace nových metodik z oblasti péče o památky zahradního umění

 

2015-06-20