Mezinárodní den opic

Navštivte paviány pláštíkové a makaky červenolícé v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Zajímavosti o těchto opicích, které dnes slaví svůj den, najdete v následujícím textu.

Makak červenolící je nejsevernější opice světa a je velice dobře adaptovaný na tvrdé zimy. Takže není potřeba se obávat, že by mu dělaly potíže zimy v mírném podnebném pásu, kde se Podzámecká zahrada nachází.

Makak je milovník horké vody. Pobytem v horské vodě si zpříjemňuje zejména chladné zimní měsíce. V roce 1964 došlo k založení opičích lázní ve sněžném parku Pekelná zřídla (Jigokudani Yaenkoen) nedaleko japonského Nagana, kde byli poprvé pozorováni makakové, jak se ohřívají poblíž horských pramenů. Místní obyvatelé pro ně zbudovali přehrazené jezírko, které je dnes velkou turistickou atrakcí.

Pavián pláštíkový se dožívá až 37 let. Samci mohou být až dvakrát těžší než samice a jejich tělo je ozdobeno stříbřitou hřívou. Dominantní samec si utváří svůj harém, který je tvořen nepříbuznými samicemi a mláďaty. V jednom harému může být až devět samic, ale obvykle se jedná dvě až tři. Samec si je patřičně hlídá, a pokud si všimne, že se nějaká jeho družka toulá dále od něj, nebo dokonce koketuje s jiným samcem, fyzicky je napomíná. V případě úmrtí otce, synové zdědí jeho harém a dle hierarchie si partnerky mezi sebe rozdělí.

Již ve starověkém Egyptě byli paviáni pláštíkoví vnímáni jako velice chytrá zvířata. Z toho důvodu staří Egypťané svým bohům přisuzovali i podobu paviána. Jednalo se například o patrona písařů, moudrosti a měsíce Thovt. Paviáni byli vnímáni také jako silní a agresivní démoni, proto byla přiřazována bohovi Babi (bůh krutosti, zášti a temnot) také paviání podoba. Od názvu tohoto boha byl odvozen anglický název pro paviány (baboon).

2015-12-14