Květná zahrada bez bariér

Památkově chráněné objekty mívají řadu bariér, které se často nedají překonat, nebývají příliš vstřícné k návštěvníkům se specifickými potřebami a tak odrazují od návštěvy. Květná zahrada je jiná! 

Národní centrum zahradní kultury vychází vstříc sluchově postiženým spoluobčanům, kterým nabízí průvodce po Květné zahradě v Kroměříži pro neslyšící. Ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené a městem Kroměříž vznikl projekt Zahrada neslýchaná. Při vstupu do Květné zahrady, tak mají možnost si vypůjčit tablet s videonahrávkami ve znakovém jazyce. Neslyšící se nemusejí obávat ani při komunikaci se zaměstnanci návštěvnického provozu. Všichni byli proškoleni a vědí, jak komunikovat s neslyšícími. 

Na letošní výstavu kamélií a subtropických rostlin ve sklenících Květné zahrady zavítali návštěvníci, kterým dobře neslouží zrak. Národní centrum zahradní kultury pro ně připravilo různé příležitosti, jak mohou obdivovat a vnímat krásu kamélií prostřednictvím poutavého vyprávění, dotyku a také vůní.

Skupina nevidomých a slabozrakých navštívila také rotundu v Květné zahradě, kde se mohli dotýkat modelů štukové výzdoby a kamínkových mozaik. Měli možnost se zaposlouchat do barokní hudby i zvuků připomínajících čtyři živly.

Prostory Květné zahrady jsou bezbariérové. Lidé na vozíčku, ale také rodiče s kočárky, osoby s berlemi nebo chodítky zde mají usnadněný přístup. Osoby se sníženou mobilitou mohou navštívit i akce konané v přednáškových sálech díky prostornému výtahu. Samozřejmostí jsou i bezbariérové toalety.

V případě, že si dopředu osoba se zdravotním postižením objedná prohlídku Květné zahrady, tak se průvodce snaží vytvořit speciální program na míru dané osobě, který v sobě spojí možnosti vnímání památky všemi smysly.

Osoby se zdravotním postižením mají snížené vstupné do Květné zahrady a jejich asistent má vstupné zdarma. Psi mají vstup do zahrady zakázán, ovšem vodící psi jsou výjimkou.

Všichni tak mohou poznat krásy a původ kroměřížského Libosadu.

2015-12-03