Kouzlo renesančních zahrad

Třetí přednáška z krátkého přednáškového cyklu Rok renesační šlechty se uskuteční se ve středu 31. května v 17 hodin v přednáškovém sále Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

„Na světě nenajdeme nic obdivuhodnějšího, než je člověk.“ Z tohoto principu vychází myšlenkový proud zvaný humanismus, jenž dal vzniknout svébytnému umění renesance. Člověk a jeho potřeby se staly měřítkem a snaha po dosažení dokonalosti hnací silou překotných společenských změn. Individuální schopnosti umožnily prakticky komukoli vystoupit z anonymity či stát se bohatším než králové. Ve svěžím duchu renesance byly chladné zdi mohutných hradů vyměněny za světlé paláce a vily. Dům a zahrada se staly nedělitelným celkem. Byly společně navrhovány, budovány a vzájemně se prolínaly. Krášlily je exotické rostliny, převážené z dalekých zemí, sochy, vodní hříčky. Zahrada sloužila hlavně privátním potřebám svého majitele, kterému poskytovala místo k odpočinku, studiu, filosofickým úvahám, či k pořádání slavností.
Společně zavítáme postupně do několika zemí Evropy, abychom mohli sledovat fascinující zrod renesanční zahrady v Itálii, její cestu do Francie i přizpůsobení se středoevropským podmínkám.

Přednáškou provede Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu, jenž se zaměřuje na památky zahradního umění.

Přednáška je součástí krátkého přednáškového cyklu Rok renesanční šlechty, který vznikl ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, uskuteční se v prostorách zlínské knihovny, v 15. budově bývalého továrního areálu, v sále B. Cyklus vznikl k příležitosti stejnojmenného letošního tématu Národního památkového ústavu.

Informace najdete také na Facebooku

2017-05-26