Konference na počest Josepha Hardtmutha

Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci konanou k připomenutí 200 let od úmrtí významné, nicméně poněkud pozapomenuté postavy českých a rakouských dějin.

Architekt, vynálezce a podnikatel

Joseph Hardtmuth

ve službách Liechtensteinu

15. – 16. 9. 2016 │ zámek Lednice

Konference je zaměřena na osobu Josepha Hardtmutha, jenž svými stavbami a krajinnými prvky ozdobil řadu míst nejen na území České republiky, ale i v zahraničí, během svého působení v liechtensteinských službách. Hardtmuth však proslul i jako vynálezce a zejména podnikatel, který stál u zrodu tužkařského impéria, které v následujícím století svým významem přesáhlo hranice tehdejší monarchie a získalo si světovou proslulost, a jehož tradice pokračuje až do dnešních dnů.

Odborní garanti konference:

Mgr. Karel Ksandr  - NTM Praha (Generální ředitel)
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - ZF Lednice – MENDELU Brno

Organizační garanti konference:

Mgr. Hana Králová, Ph.D. - NTM Praha (Hana.Kralova@ntm.cz)
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, ThD. - NAČR Praha (Sarka.Steinova@nacr.cz)

Tematické bloky:
JOSEPH HARDTMUTH: ARCHITEKT

Zaměřeno na dochované i nedochované architektonické a krajinné prvky, které Hardtmuth vytvořil nejen na území České republiky, ale i v zahraničí, či které vznikly později na základě jeho návrhů.

JOSEPH HARDTMUTH: VYNÁLEZCE

Prostor pro příspěvky na téma vynálezů, které výrazně přispěly k pokroku ve své době, a to jak v oblasti architektury, tak výroby grafitu.

JOSEPH HARDTMUTH: PODNIKATEL

Největší proslulost mu vyneslo založení firmy na výrobu tužek, která za jeho následovníků dosáhla významného úspěchu a přetrvala až do dnešních dnů. Příspěvky zaměřující se na podnikatelské začátky, důvody vzniku a zejména finanční otázku spojenou se založením vlastní firmy.

LIECHTENSTEINOVÉ

Zmapování vztahů Josepha Hardtmutha s knížaty z Liechtensteinu (Aloisem I. a Janem I.) a všeobecně otázka stavitelských aktivit Liechtensteinů s přihlédnutím k lednicko-valtickému areálu.

Vyplněné přihlášky a příspěvky na konferenci posílejte na adresu Hana.Kralova@ntm.cz.

Více informací naleznete zde.

2016-05-04