Koncert na podporu hudebního archivu

V pondělí 25. července si můžete přijít poslechnout charitativní koncert Aline Zylberajch, cembalistka z Francie, a Marty Kratochvílové, hráčka na traveso, který se koná v jedinečných prostorách Trůnního sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Zároveň tak máte možnost podpořit dobrou věc.

Zámecká slavnost je název druhého z charitativních koncertů, jejichž výtěžek bude v plné výši věnován na podporu hudebního archivu Arcidiecézního muzea v Kroměříži, který je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Pro všechny, kteří by chtěli přispět na podporu Kroměřížského hudebního archivu, avšak na koncert se dostavit nemohou, připojujeme také číslo transparentního účtu, který za tímto účelem zřídila obecně prospěšná společnost Czech National Trust: 274955736/0300


Předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum Kroměříž
Muzeum umění Olomouc

Koncert se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.

2016-07-21