Komunikace s lidmi se sluchovými obtížemi

Zaměstnanci, kteří pracují v návštěvnickém provozu, včera navštívili seminář o komunikaci s lidmi se sluchovými obtížemi. Ve spolupráci s Poradenským centrem pro sluchově postižené v Kroměříži nabyli nové znalosti, které následně vyzkoušeli v praxi.

V rámci projektu Zahrada neslýchaná byl vytvořen průvodce Květnou zahradou pro neslyšící formou videonahrávek vložených do aplikace pro tablety. Zaměstnanci, kteří se s návštěvníky budou setkávat, měli možnost se procvičit v komunikaci, a proto byl pro ně uspořádán seminář. Zajímavosti, které se mohli účastníci dozvědět, najdete v následujícím textu.

Slyšící osoby si mohou myslet, že se dá překonat bariéra napsáním textu. Avšak ve znakovém jazyce je jiný slovosled, takže toto řešení nemusí situaci vyřešit. Z toho důvodu lidé se sluchovými obtížemi občas využívají k psané formě anglický jazyk, u kterého jsou více tolerovány chyby než u jazyka českého. Co se týká mluveného projevu, liší se podle místa bydliště a podobně tak je to i u znakového jazyka. Lidé z Prahy, Olomouce či Valašského Meziříčí využívají jiné znaky pro vyjádření jednoho slova.

Lidé se sluchovými obtížemi se snaží odezírat, aby alespoň rozuměli, co se jim dotyčný snaží říct. Udává se ovšem, že zachytí jen 20 % mluveného slova. Hodně záleží na gestikulaci, mimice, vyslovování, očním kontaktu, který by měl být stále udržován. Rovněž není potřeba křičet a je vhodné snažit se vyjádřit své emoce, což bývá častým problémem u Čechů, kteří mívají svou kamennou tvář. Také vadí, když má dotyčný vousy, což znesnadňuje odezírání.

Na fotografii níže je možné vidět vztyčený ukazováček, malíček a palec. Mnohdy se tento znak využívá na koncertech. Nicméně lidé, kteří jej ukazují, mnohokrát nemají ponětí, co vlastně znamená. Ve skutečnosti se jedná o vyjádření "Miluji tě". Malíček tvoří "I", palec a ukazováček "L" a prostor mezi ukazováčkem a malíčkem "U", tedy "I love you".

Přednášející z Poradenského centra pro sluchově postižené sdělovali i své zkušenosti z každodenního života, které jim jejich obtíže přinášejí. Například při návštěvě kulturní památky anebo nákupu v pultové prodejně mají dopředu připravenou řeč, co potřebují, avšak jsou velmi zaskočeni, když se jich prodávající na něco zeptá. Došlo pak třeba k situacím, že si zakoupili rodinné vstupné, i když šli sami anebo dali nezáměrně spropitné.

Život takto postiženým lidem alespoň trochu ulehčují kompenzační pomůcky. Může se jednat o vibrační budíky a hodinky, bezdrátové sluchátka pro zesílený poslech TV, signalizace zvonění domovního zvonku, telefonu, pláče dítěte, indukční smyčky a mnohé další. Některé z těchto pomůcek měli návštěvníci semináře možnost vyzkoušet.

2015-11-24