Hortus Magicus 2017

2. září - 3. září  2017

Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu i letos okouzlí programem, který vás vtáhne do radovánek našich předků. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající z původních raně novověkých her i antických bájí, ohňostroj podle původní ikonografie a dobové hry pro děti i dospělé – to vše již neodmyslitelně patří k festivalu Hortus Magicus. Jeho čtvrtý ročník se uskuteční první zářiový víkend v prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži.


Doba vlády Leopolda I. je epochou hudebně dramatického rozkvětu, který zásadně ovlivnil umělecké smýšlení zemí náležejících k rakouskému císařství. Nejen festivity ve formě velkých hudebně dramatických a tanečních produkcí spojené s význačnými událostmi v životě dvora ve 2. polovině 17. století, ale i počátky rozvoje commedia dell’arte se staly tématem letošního ročníku festivalu barokní kultury Hortus Magicus. Právě pro Kroměříž je toto téma zásadní, protože i pro biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna byl vídeňský dvůr uměleckým vzorem. Jeho styky s umělci v císařských službách pak umožnily zachování unikátních skladeb v kroměřížském hudebním archivu. Speciálně pro zářijový festival bylo proto z místních archivních pramenů nastudováno představení Festa di Sua Maesta Caesarea Leopoldo, a připravujeme také nedělní vystoupení starokladrubských koní jako vyvrcholení festivalového programu.Po oba dny konání festivalu můžete využít nabídky stálého programu Květné zahrady. Projděte si nádherné prostory Libosadu v rámci komentovaných prohlídek, bavte se s celou rodinou při hrách, které budou připraveny ve všech prostorách Květné zahrady, využijte jedinečné příležitosti vyzkoušet si historické kostýmy a procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové v časech baroka. Připraveny budou také ukázky aranžování květin pod taktovkou renomovaných floristů.


Festival pořádá obecně prospěšná společnost Czech National Trust ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži a Muzeem umění v Olomouci.


Festival je pořádán za podpory z programu „Podpora pro památky UNESCO“ Ministerstva kultury České republiky.

 

 

Program festivalu:

 Sobota 2. září 2017 

10.45 – 11.15
Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten: Malé příběhy velkého hraběte III. / Hrabě Špork a černí sousedé

11.30 – 11.45
Storytelling 
| Příběhy z Jahodového kopce

12.00 – 12.30
Zažijte baroko
 | Cruentus: Poučení o prospěšnosti ctnostného umění šermířského

12.00 – 13.00
Hudba
 | Anna Slezáková: Temps de Rêves

13.15 – 13.30
Storytelling
 | Příběhy z Jahodového kopce

13.45 – 14.45
Divadlo
 | Kejklířské divadlo z Doudleb: Velká cirkusová pohádka

15.00 – 15.30
Zažijte baroko
 | Biskupští manové z Kroměříže: Ohněm i mečem – Kterak se stát biskupským gardistou

15.30 – 17.00
Žonglérská dílna
 | Kabinet létajících úžasností

16.00 – 16.15
Storytelling | Příběhy z Jahodového kopce

17.00 – 17.20
Zažijte baroko
 | Cruentus: Šimona Lomnického z Budče traktát o tanci

17.30 – 17.50
Zažijte baroko
 | Biskupští manové z Kroměříže: Proměny odívání nejen barokního

18.00 – 19.00
Divadlo
 | Kejklířské divadlo z Doudleb: Don Quiote z Doudleb

20.00 – 21.15
Hudba a balet
 | Plaisirs de Musique: Festa di Sua Maesta Caesarea Leopoldo / Slavnost jeho císařské výsosti Leopolda I.

21.15 – 21.30
Barokní ohňostroj
 | Theatrum Pyrotechnicum

 

 

 Neděle 3. září 2017 

 

10.00 – 10.30
Zažijte baroko
 | Barokní snídaně

10.45 – 11.45
Divadlo
 | Kejklířské divadlo z Doudleb: Velká cirkusová pohádka

11.45 – 13.00
Divadlo
 | Geisslers Hofcomoedianten: Dvě komedie v komedii

13.00 – 15.30
Opera
 | Ensemble Damian: Lacrimae Alexandri Magni / Slzy Alexandra Velikého

13.00 – 15.00
Žonglérská dílna
 | Kabinet létajících úžasností

13.15 – 13.30
Storytelling
 | Příběhy z Jahodového kopce

14.00 – 14.30
Zažijte baroko
 | Biskupští manové z Kroměříže: Proměny odívání nejen barokního

14.30 – 14.45
Storytelling
 | Příběhy z Jahodového kopce

14.30 – 15.00
Zažijte baroko
 | Cruentus: Šimona Lomnického z Budče traktát o tanci

15.45 – 16.15
Koňský balet
 | Koně v piškotech

16.15 – 17.15
Divadlo
 | Geisslers Hofcomoedianten: Opus Andreini III / V borůvčí

17.15 – 17.30
Storytelling
 | Příběhy z Jahodového kopce

 

 

 V průběhu celého festivalu 

sobota 10.00 - 17.00 a neděle 10.00 - 16.00
Komentované prohlídky | Komentované prohlídky Květné zahrady

sobota i neděle 10.00 – 17.00
Hry pro celou rodinu
 | Harlekýnova cesta za štěstím

sobota i neděle 10.00 – 17.00
Hudba
 | Libozvučení v Libosadu

sobota i neděle 10.00 – 17.00
Zažijte baroko
 | Komentované prohlídky Květné zahrady

sobota i neděle 10.00 – 17.00
Zažijte baroko
 | Půjčovna historických kostýmů

sobota i neděle 10.00 – 17.00
Floristické exhibice
 | Ukázky aranžování květin

sobota 11.00 – 16.00 a neděle 12.00 – 16.00
Služby
 | Hlídání dětí během představení

sobota 10.00 – 21.00 a neděle 10.00 – 17.00
Služby
 | Stylové občerstvení

 

 

Fotogalerie předešlých ročníků:

http://nczk.cz/galerie/hortus-magicus-2014

http://nczk.cz/galerie/hortus-magicus-2015

http://nczk.cz/galerie/hortus-magicus-2016

 

Webové stánky: 

http://www.hortusmagicus.cz/cs/

 

Facebooková pozvánka:

https://www.facebook.com/events/546599128865098/?fref=ts

 Vložil/a: kv | 2017-08-02

Malá ukázka fotografií z minulého ročníku: