HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2021 | konference

Konference se uskuteční ve dnech 17. a 18. června 2021 v Květné zahradě v Kroměříži a tematicky se zaměří na současné umění v historických zahradách, dočasné umělecké intervence a jejich vliv na historický kontext a hodnoty památek zahradního umění, prezentace různých přístupů a příkladů.

Odbornou konferenci pořádá Klub UNESCO Kroměříž a Metodické centrum zahradní kultury při odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Konference se koná při příležitosti 30. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž z podnětu České komise pro UNESCO a za podpory města Kroměříž, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.

Posláním a cílem kroměřížských konferencí se zaměřením na historické zahrady je od roku 1998 získávání podnětů, předávání zkušeností pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění na našem území a jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním účelům s vědomím, že historické zahrady jsou samy osobě živá umělecká díla.

Na základě opakovaných podnětů laické i odborné veřejnosti k realizaci výstav současného umění v Podzámecké a Květné zahradě v Kroměříži i výsledků ankety k danému tématu doporučila Česká komise pro UNESCO uspořádat na dané téma konferenci.

Výstupem konference bude sborník přednesených referátů a souvisejících textů.

Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy, studenti odborných škol.

Další informace včetně on-line formuláře pro přihlášení: webové stránky Národního památkového ústavu.

Vložila: pz | 2021-03-11