Edukační aktivity na zámku v Lysicích

Pracovníci Metodického centra z Kroměříže a Telče spojili své síly a připravili edukační program na základě žádosti paní kastelánky z Lysic. Využívají se v něm výtvarné, hudební, herní a dramatické činnosti.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži připravilo ve spolupráci s Metodickým centrem pro vzdělávání v Telči edukační program Účesy lysické zahrady pro zámecký areál v Lysicích. Poprvé byl pilotně vyzkoušen 25. dubna se žáky 2. třídy místní základní školy. Již v letošní návštěvnické sezoně se program stane součástí standardní nabídky pro základní školy a to již pod vedením lektorů lysického zámku.

Obě centra zřízená Národním památkovým ústavem (NPÚ) tak v praxi naplňují svoje metodické poslání na poli vzdělávání a to jak dovnitř NPÚ tak i mimo něj. Na co se mohou účastníci programu těšit? Program překonává klasický koncept prohlídky s průvodcem ve prospěch aktivity jeho účastníků. Uplatňují se v něm výtvarné, hudební, herní a dramatické činnosti. Žáci zahradu vnímají všemi svými smysly. Tematicky program akcentuje historické proměny zahrady, všímá si jejího nezaměnitelného charakteru  a způsobů využívání. 

2016-04-26