Desatero setkání v zahradách

V roce 2016 došlo k intenzivní spolupráci mezi MCZK a ZŠ Oskol, konkrétně 1. třídou se zaměřením na Montessori. Bylo naplánováno deset setkání v zámeckých zahradách, které pokryly všechny měsíce tvořící školní rok. Cílem bylo propojit svět vzdělávání a památek tak, aby se staly nástrojem všestranného rozvoje dětí a současně předmětem jejich zájmu, budovaného vztahu.

Žákům bylo umožněno vytvářet a objevovat geometrické tvary za pomoci herních aktivit v Květné zahradě. Tato zahrada je totiž založena na principu pravidelné, geometrické zahrady a tak představuje jedinečné prostředí pro výuku geometrie v praxi.

Dále děti poznávaly tajemství, které skrývá sala terrena Arcibiskupského zámku. Na základě vyprávění bylo žákům odhaleno konkrétní propojení s antickou mytologií, která výzdobu sala terreny inspirovala. Lektoři MCZK také připravili tvořivé pracovní listy v podobě skládanky, v kterých byla ukrytá tři tajemství.

Během výstavy kamélií, která se konala ve Velkém skleníku Květné zahrady, se staly děti samuraji. V tomto roce byla totiž výstava koncipována jako japonská čajová zahrada a tak i program pro žáky tomu byl přizpůsoben. Po osvojení správného chování a oblečení slavnostního oděvu se děti vydaly poznávat čajovou zahradou, která byla plná rituálů a překvapení.

Během závěrečného setkání v Květné zahradě byly přizvány i rodiny žáků tak, aby došlo k propojení světů památkové péče, školy a rodinného prostředí. Pro účastníky byly připraveny hry a aktivity, do kterých se mohla zapojit celý rodina. Například byly na vrata do zahrady připevněny fotografie z realizovaných programů jako vyvolané vzpomínky a žáci na ně dále připevňovali výpovědi o důležitosti památky pro ně samotné i společnost obecně. Vše bylo zakončeno symbolickou hostinou v zahradě.

Tyto setkání nebyly užitečné jen pro děti, které si vybudovaly pozitivní vztah k zahradám, nabyli vědomosti a dovednosti, ale také lektoři MCZK získali mnoho zkušeností a nápadů pro tvorbu standardizovaných programů metodického centra zahradní kultury a jeho další metodickou činnost.

2016-08-22