Cena MOSTY 2015

Ve čtvrtek 24. března 2016 se uskutečnil 13. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP). Udílení cen se konalo v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích a zúčastnili se jej i Lenka Křesadlová a Petr Hudec, pracovníci Metodického centra zahradní kultury, které bylo nominováno na cenu MOSTY 2015.

Patronkou ceny byla Livia Klausová. Záštitu nad 13. ročníkem převzali hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda. Předáváním cen provázel moderátor Aleš Cibulka. Certifikát o nominaci na výroční cenu MOSTY 2015 podepsaný předsedou NRZP, Václavem Krásou, převzali Lenka Křesadlová a Petr Hudec. Cílem akce byla podpora vzniku nových zajímavých projektů zaměřených na zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a větší mediální prezentace problematiky zdravotního postižení.

Při slavnostním předávání cen Mosty se pracovníci NPÚ ocitli ve společnosti "VIP" toho nejlepšího myslitelného charakteru "celebrit", které se dlouhodobě nasazují ve prospěch druhých. „Potěšitelné bylo zjištění, že se po desetiletích úsilí o změny ve společnosti nejedná již jen o zápas o prosazení těch nejzákladnějších podmínek k životu zdravotně postižených, nýbrž stále častěji také o nadstavbu směřující ke kvalitě jejich života jako je sportovní vyžití, kulturní a společenské příležitosti, k nimž se počítá i návštěva kroměřížských zahrad doplněná o speciální služby kompenzující různá znevýhodnění zdravotně postižených návštěvníků.“, vyjadřuje své pocity ze setkání lektor MCZK Petr Hudec.

Ocenění činnosti zástupců Metodického centra zahradní kultury představuje závazek a motivaci pro další práci. Vyjádřili také poděkování Poradenskému centru pro sluchově postižené a Městu Kroměříž, kteří je na cenu nominovali.   

Foto: Michal Loučka

2016-04-05