Časopis Mosty

V nejnovějším čísle časopisu MOSTY vydávaném Národní radou zdravotně postižených byl otisknutý článek o činnosti Metodického centra ve prospěch zdravotně znevýhodněných a v souladu s tím byla připomenuta nominace Metodického centra na cenu MOSTY.

Květná zahrada bez bariér | časopis MOSTY, 2/2016

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži (MCZK) se dlouhodobě snaží zpřístupňovat památky zahradního umění osobám se zdravotním znevýhodněním. Nejnověji centrum vytvořilo průvodce Květnou zahradou pro neslyšící formou tabletu s video nahrávkami ve znakovém jazyce. Za svou činnost bylo nominováno na cenu Mosty 2015.

Jedním z cílů MCZK je vytvářet modelové příklady prezentace historických zahrad a inspirovat tak správce památek zahradního umění ke zlepšování vzdělávací nabídky v segmentu kulturního dědictví. Významnou skupinu návštěvníků zahrad představují právě osoby s různými druhy zdravotního znevýhodnění. Metodické centrum proto v uplynulých pěti letech realizovalo celou řadu speciálních prohlídek zahrad pro nevidomé, neslyšící, osoby s pohybovými obtížemi či mentálním handicapem. Při programech bylo vždy kompenzováno jejich znevýhodnění zapojením těch smyslů, kterými mohou vnímat krásu památky UNESCO.

Celý článek ke stažení ve formátu pdf zde.

2016-05-11