Benefiční koncert pro záchranu Čínského pavilonku v Podzámecké zahradě

Pomozte i Vy zachránit sen, aby se pohledem na tuto romantickou scenérii mohly kochat i další generace. Navštívíte unikátní benefiční koncert německých renesančních písní nazvaný „Nach willen dein“. Loutnové písně první poloviny 16. století zaznějí v podání německých interpretů – sopranistky Bettiny Pahnloutnisty Joachima Helda.

Datum a čas: sobota 7. listopadu od 17.00
Místo
: Štukové sály, Arcibiskupský zámek, Kroměříž
Doba trvání: 60 minut
Dobrovolné vstupné bude použito na sbírku "Pomozte zachránit sen".

Čínský pavilonek je drobná stavba na ostrově Divokého rybníka více než 120 let. Jeho architektura je inspirována asijskou kulturou. Kvůli nestabilním břehům ostrova se pavilon v posledních letech nebezpečně naklání nad hladinu rybníka. I když stavba nutně potřebuje památkářský zásah, tak opravy brzdí církevní restituce. Veškeré vybrané peníze budou využity na rekonstrukci základů, restaurování, případnou výměnu dřevěných částí a závěrečný nátěr.

Další možností podpořit obnovu Čínského pavilonku je transparentní účet ČSOB pro bezhotovostní dary: 270472892 / 0300.

Všem ochotným dárcům předem děkujeme za jejich pomoc.