Altán na Jahodovém kopci očima dětí

V rámci Víkendu otevřených zahrad byla pro malé návštěvníky a jejich rodiče připravena herní stanoviště rozprostřená po celé Květné zahradě. Jejich součástí byla výtvarná aktivita, kdy děti mohly navrátit Jahodovým kopečkům vyhlídkový pavilon. Podívejte se, jak si je představují a jak by bylo pěkné, kdyby se tam jednou navrátily.


Za Pstružími rybníky se tyčí Jahodové kopečky. Bývaly přístupné po dřevěných schodištích, členěné ploty z keřů rybízu a porostlé jahodami poskytujícími lahodné osvěžení. Dnes vede na vrchol okružní pěšina lemovaná tvarovanými plůtky z habrů.

Na vrcholu kopečků stály dřevěné vyhlídkové pavilony, ze kterých se otevíral pohled jak na zahradu, tak do okolní krajiny a na město s jeho zámkem a kostely. Oba kuželovité vršky připomínaly dávnou historii babylónského i antického motivu.

Dřevěné pavilony na Jahodových kopečcích zachycuje naposled mapa prvního vojenského mapování (1764–1783), na plánech z 19. století již zobrazeny nejsou. Funkci hlavního vyhlídkového bodu převzala Kolonáda od Jahodových kopečků, které vinou zániku pavilonů na vrcholu a eroze terénu již nebyly schopny svou funkci plnit. Na střeše kolonády byla v 80. letech 20. století vybudována lávka, která návštěvníkům umožňuje přehlédnout z výšky výsadbu květin na tzv. Janákově parteru.

2016-07-04